Türkiye yaşlandıkça inme riski artıyor – PembeNar

Temmuz 28, 2022 0 Yazar: admin

Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, ‘Dünya Beyin Günü’ çerçevesinde inme ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gencer, inme beyin kan akımının azalması veya beyin damarlarının tıkanmasıyla, ortaya çıkan belirti ve bulgular topluluğu olduğunu belirtti. Vücudun belirli bir bölgesinde ani bir kayma, kolda bacakta aynı tarafta uyuşma yada güçsüzlük şeklinde belirti verebileceğine değinen Gencer, “ Konuşma bozukluğu da yapabilir. Nadir görülen bir hastalık değil. Dünyada ve ülkemizde tüm ölümlerin nedeni olarak üçüncü, sakatlığın ise ikinci sırada nedeni olarak yer alıyor. Sadece Antalya’da turizm sezonu hariç bin 500-2 bine yakın inme vakası bekleniyor” diye konuştu.

Türkiye’de yaşlanan nüfus ve değişen demografik veriyle birlikte yılda 100 bine yakın inme vakasının beklendiğini ifade eden Gencer, “ Hastalık yükü göz önüne alındığında bu sayının oldukça yüksek olduğu görülmektedir” dedi.

“Yaş arttıkça inme artıyor”

İnme geçiren hastalarda kalıcı olabilen sakatlıklar nedeniyle hastaların uzun süren bakım ihtiyacı önemli düzeyde toplumsal ve ekonomik sorunlara neden olduğunu ifade eden Gencer, “İnme sorası ortaya çıkabilen sakatlık nedeniyle uzun süre bakımı gerektiren hastalar da giderek artmaktadır. Yaş ilerledikçe inme sıklığının arttığını bilinmektedir. Ayrıca Hipertansiyon, diyabet, hiperlidemi gibi kronik hastalıkları olanlarda, sigara kullananlarda, sağlıklı beslenmemeye bağlı obezite sorunu yaşayanlarda daha sık görülüyor. Bu sorunların yaşlandıkça arttığı düşünülürse bizim toplumumuzda da yaşlı nüfusu arttıkça inme riskinin artacağı söylenebilir ” dedi.

“İnme üçüncü ölüm nedeni”

Araştırmalar inmenin tüm dünyada ve Türkiye’de en sık ikinci sakatlık, üçüncü ölüm nedeni olduğunu aktaran Gencer, “Sık görüldüğü ve ciddi sorunlara yol açabildiği için inmeden korunma ve tedavi yöntemlerinin önemi giderek artmaktadır. Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi kronik hastalıkları olan kişilerin inme riski de yüksek olduğundan bu hastalıkların takip ve tedavilerini ihmal etmemeleri oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Hareketsiz kalma ve kötü beslenme”

İnme geçirme riski açısından menapozdan önce kadınlarda erkeklere oranla düşük görülürken Geç yaşlarda kadın erkek arasında belirgin bir fark olmadığını söyleyen Gencer. Gebelik döneminde gibi özel durumlarda bazı sebeplerle inme riskinin artabileceğini söyledi. Pandemi inmemin yaş ve cinsiyet dağılımını biraz değiştirdi. Covid 19 pıhtılaşmaya yatkınlıkla ilgili sorunları biraz ön plana çıkardı. Pandemi döneminde inme sıklık ve şiddetini arttığını gözlemledik. Ayrıca hareketsiz kalmak ve kötü beslenmek inme görülme sıklığını inme şiddetini değiştiriyor” dedi. Gencer, inme geçiren kişinin bu durumun farkında olmayabileceğini, olsa da bazen yardım isteyemeyebileceğinin altını çizdi.

İnmenin yüzde ani kayma, aynı taraf kol ve bacakta güçsüzlük, şeklinde belirti verebileceği gibi konuşma veya konuşulanı anlama sorunlarına yol açabileceğini kaydeden Gencer, “Daha nadir olarak ani görme kaybı, ani yutma güçlüğü, ani bilinç kaybı olabilir. İnme geçiren hastada etkilenen nöronları tedavi etmeye çalışıyoruz. Nöronlar kemik ya da cilt gibi tamamen kendini yenileyebilme kabiliyetine sahip değildir. Nöronlar öldükten sonra yerine yenisini koymak mümkün olmaz. Yeterli kan ve oksijene ulaşamadığında beyin hücreleri iki dakika içinde ölmeye başlıyor. Damar tıkanıklığı başladıktan sonra her dakikada iki milyon nöron kaybediyoruz. 4 saat gibi kısa bir tedavi süremiz var. Belirtiler başladıktan sonra ilk 4 saatte en yakın inme merkezine hastanın başvurması ve tedavi olması en önemli şarttır. Zaman geçtikçe inmeyi tedavi etmek güçleşiyor” dedi.

“4 saatin önemi”

İnmeden korunmak ve ortaya çıkan hasarın kötüleşmesini önlemek için ilaçlar ve rehabilitasyon yöntemleri kullanılabilir ancak geç dönemde damar açıcı tedaviler ile kaybedilen hücrelerin geri getirilmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle ilk saatler özellikle de 4 saatte tedavinin öneminin altını bir kez daha çizdi.

Gencer, belirtiler olduktan sonra başvurulan merkezde, hastaya damar yolundan verilen ilaç tedavisi, damarın içine girip pıhtının çıkarılması yada dar damarın stent ya da balonla açma şeklinde tedavisinin yapılabileceğini bildirdi.

“İnme hastasının takip ve tedavisi nasıl olmalı”

İnme hastasında yakın takip ve tedavi şekillerinden bahseden Gencer, “İnmenin tekrarlama riski ilk günlerde fazladır bu nedenle genellikle yatarak takip edilmelidir. Hastaneye yatışı sırasında inme Sebebi araştırılır. En sık görülen inme nedenleri; kardiyo enbolik inme, büyük ve küçük damar tıkanıklıkları olabilir. İlk bir haftada destek tedavi ve reahbilitasyon yöntemleri uygulanan hastaya aynı zamanda Sebebe yönelik koruyucu tedaviye başlarız. Kalple sorunu olan hastaların ilaçlarını düzenleriz. Büyük damar hastalarında tedavi edilmesi gereken darlıklar varsa en uygun yöntem ve tedavi zamanı belirlenir” diye konuştu. Gencer, ileri yaş kardiyovasküler risk grubunda olan kişilerin sıcak havalarda inme geçirme riskinin arttığını belirtti.

“Deniz ve sıcağa dikkat”
Yüksekten atlama, dalma, ani sert baş boyun hareketlerinin beyin damarlarına zarar verme riski nedeniyle kişinin inme geçirebileceğini dile getiren Gencer, “Sıcak havada mutlaka güneşten korunulması bol sıvı alınılması gerekir. Yüzme sırasında ani hareketlerden kaçınılması gerekir” dedi.
Bir süredir süregelen domestik konular sizi yorabilir ve kısıtlayabilir. Ancak daha verimli adımlar atacağınız önemli bir gün içinde olduğunuzu unutmamaya çalışın. Aileden beklediğiniz duygusal güven ve maddi destekler konusunda şanslı görebilirsiniz. Onarım ve tadilat işlerinizin de önemli ölçüde üstesinden gelebilirsiniz. Ortaklıklarda yaşanan sorunlu süreci kabullenmeye çalışmalısınız.Devamını Oku
Bugün sizi yenilik yapmaya iten pek çok gelişme yaşanabilir. Değişik öğretiler, içinde yer almaktan hoşlanacağınız faaliyetlere katılmanız söz konusu olabilir. İletişim ve zihinsel uğraşlar da güne keyif katabilir. Kardeşlerle yapılacak kısa yolculuklar, akrabalar ve yakınlarla olan görüşmeleriniz ise sıklaşabilir. İşinizin bir parçası olabilecek eğitim temaları ve yeni işbirlikleri öne çıkacak.Devamını Oku
Para durumunuza ve maddi kazançlarınıza yönelik yeni adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. Ancak genel olarak daha iyimser hareket edebilir, harcamalarda aşırıya kaçabilirsiniz. Ortak para konularında ise daha kararlı olmak, işbirliği içinde kalmak hedefiniz olmalı. Ancak şu dönem dışsal koşulları fazla zorlamayın. Devlete, kurumlara ait ödemelerde gözden kaçanlara dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku
Burcunuzda ilerlemeye devam eden Ay size daha temkinli ve istikrarlı adımlar atma şansı veriyor. Kendinizi yaratıcı konuların getirdiği uğraşlara verebilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla ilgili gelişmelerde daha fazla sorumluluk altına girmeniz gerekebilir. Özel hayatta karşınıza çıkan engelleri gözden kaçırmamalı, ancak güç mücadelesine girmekten kaçınmalısınız. Biraz sakin ve sağduyulu davranmanızda fayda var.Devamını Oku
Bugün sizin için aileye ilişkin sorunların ele alındığı bir gün olabilir. Duygusal açıdan sizi yoran konuları geri planda bırakma çabası tüm güne damgasını vurabilir. Başkalarının sizden isteklerini gerçekleştirmek konusunda ve manevi açıdan destek olacağınız çalışmalarda ise oldukça yararlı işler yapabilirsiniz. Size destek olması gereken kişilerle yaşanabilecek sorunlar karşısında esnek olmaya çalışın. Sağlığınıza da çok dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku
Bugün yeni yapılanmaların hayata geçeceği şartlar gündeminizde yer kaplayabilir. Önemli organizasyonlar ve dernek çalışmaları içinde görevlerin öne çıkması ile harekete geçmeniz söz konusu olabilir. Sosyal olanakların dikkat çekeceği bu dönemde, beklentilerinizi ortaya koymanızda yarar var. İşten beklenen maddi kazançlarda ise istikrarlı sonuçlar almakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku
Bugün özellikle kariyer açısından sizin için önemli bir gün olabilir. Mesleki alanda önemli adımlar atmaya devam ederken, gözle görülür başarıların getireceği avantajlarla da karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı yanlarınızın ve becerilerinizin çalışma hayatınıza yansımaları da sizin için önemli bir destek haline gelebilir. Gündeminize alacağınız sosyal konular ve gruplar içindeki beklentileriniz iyimserlik getiriyor. Yeni yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku
Yabancılarla bağlantılı işlerinizde olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Beklentilerin karşılanacağı şartlar ortaya çıkabilir, yeni kişilerle ilişkiler yapıcı sonuçlar getirebilir. Eğitim planları ya da akademik hedefleriniz varsa bu hedeflerle ilgili yeni bir araştırma içine girebilirsiniz. Haberleşme trafiğinin artması yanında, farklı düşünceler ve inançlar hakkında yeni bilgiler edinmeniz söz konusu olabilir.Devamını Oku
Güne yeni beklentilerle başlıyorsunuz. Ortaklıklarda aradığınız güveni bulmak, başkalarının imkânlarından faydalanabilmek sizi harekete geçirip, finansal konularda yeni adımlar atmanızı sağlayabilir. Bu dönemde ortak kazançların yeniden planlanması, kredilerle ilgili sorunları aşılması yönünde önemli kararlar almanız söz konusu olabilir. Aile ve geçmişe ait duyguların öne çıkmasının sizi rahatsız etmesine izin vermeyin.Devamını Oku
Bugün sakin davranmanız kaydıyla yeni adımlar atılabilir, ortaklaşa işlerde elinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sosyal açıdan size daha fazla sorumluluk getiren şartları soğukkanlılıkla kabullenmeye çalışın. Başkaları ile olan ilişkilerden fayda sağlamak, çevrenizi genişletmek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kazançlarınıza yönelik akıllıca atılacak adımlar sayesinde maddi planlarınızı gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku
Bir süredir planladığınız düzen değişikliklerini yapmak için uygun bir gündesiniz. Çalışma koşullarını iyileştirecek adımlar atabilir, çalışma arkadaşlarınızla birlikte uyum içinde hareket edebilirsiniz. Organize edilmesi gereken konular ve detaylardaki yoğunluk artarak devam ediyor. Bu günlerce daha fazla başkalarının işini yüklenmeniz söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmalısınız.Devamını Oku
Genel olarak hayatın olumlu yanlarını deneyimleyeceğiniz bir gündesiniz. İçinizden geldiği gibi hareket edebilir, sevdiğiniz kişilerle daha çok bir arada olabilir, hayattan keyif alabilirsiniz. Değişiklik aradığınız bu günlerde yakın çevre gezileri ve değişik hobiler sizi harekete geçirebilir. Ancak iş hayatında alınan sorumluluklar nedeni ile biraz dengede olmak, artan sorumluluklara göz atmak gerekebilir.Devamını Oku
Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://milliyet.com.tr ; Milliyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

source


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/wwwroot/ciltbakimlarim.com/wp-content/themes/head-blog/content-single.php on line 27

Warning: file_get_contents(https://denmez.com/linkler.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /www/wwwroot/ciltbakimlarim.com/wp-content/themes/head-blog/content-single.php on line 27
Linkler